• Plyn

  „Starostlivosť o zákazníkov je u nás na prvom mieste“

  viac info
 • Elektrina

  „Tvoríme úspory energetickou optimalizáciou a dodávkou za konkurenčné ceny“

  viac info
 • Biomasa

  „Spájame ekologickú ohľaduplnosť s ekonomickou efektivitou“

  viac info

Elektrina

kwick04-colorSpoločnosť EnerBiz je výhradne slovenský subjekt poskytujúci okrem iných služieb aj združenú službu  dodávky elektriny pre podniky a organizácie na území SR.

Sme spoľahlivý partner pri dodávke elektriny pre segment malých, stredných, veľkých podnikov a organizácii. Starostlivosť o zákazníkov je u nás na prvom mieste. Na rozdiel od veľkej elektrárenskej spoločnosti je naša starostlivosť o odberateľa veľmi intenzívna a familiárna. Náš záujem o Vás sa nekončí podpisom zmluvy, ako majú mnohí z vás skúsenosť pri byrokraticky náročnej štruktúre veľkého konglomerátu vlastneného zahraničnými spoločnosťami. Pre nás je každý zákazník, bez ohľadu na veľkosť odberu elektriny, veľmi dôležitý a podľa toho k nemu aj pristupujeme. EnerBiz sa o svojich odberateľov stará priebežne počas celého roka a načúva ich požiadavkám a potrebám.

EnerBiz Vám, ako svojim odberateľom, poskytuje užitočné informácie, ktoré Vám umožnia využívať energiu efektívnejšie a zároveň Vám pomôžu sa zorientovať v problematike elektroenergetiky. Umožnia Vám robiť tie správne rozhodnutia a šetriť Vaše financie.

Našou cieľovou skupinou sú odberatelia elektriny s ročným množstvom odberu nad 30 MWh.

Medzi naše odberateľské organizácie patria teplárenské spoločnosti, výrobné podniky, spracovateľské podniky, mestské časti, obce, školy, škôlky a ďalšie organizácie. Každá organizácia má iné požiadavky na uspokojenie svojich potrieb elektrinou. EnerBiz analyzuje a eviduje tieto rozdiely v potrebách a pristupuje ku každému odberateľovi individuálne, čo sa premieta aj v cenovej politike a energetickej optimalizácii. Aj takto chceme prispieť k tomu, aby využívanie elektriny bolo ešte viac ekologické, ekonomicky úsporné a pre odberateľa čo najtransparentnejšie. Poskytujeme ponuku užitočných výhod a služieb, ktoré umožňuje naše zázemie a flexibilita výlučne slovenského dodávateľa elektriny.

Cenová a fakturačná politika

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky 317/2007 Z. z. “Vyúčtovanie združenej dodávky elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to samostatne vyčíslený údaj o cene za poskytnuté služby súvisiace s dodávkou elektriny, distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny, o poskytovaní systémových služieb, nákladoch za prevádzkovanie systému.” S našimi odberateľmi si individuálne dohadujeme najmä platobné podmienky a fakturačné podmienky, ako sú lehota splatnosti vyúčtovacích faktúr a výška preddavkových platieb. Stanovenie primeranej ceny je pre našich odberateľov asi jedným z najdôležitejších impulzov rozhodnutia pre spoluprácu s nami. Cena za komoditu sa určí pre každého zákazníka individuálne podľa jeho odberového diagramu, ktorý nám poskytne pre nacenenie. Takýto odberový diagram obsahuje nasledovné:

 1. Názov odberného miesta (adresa odberného miesta)
 2. Číslo odberného miesta
 3. Číslo elektromeru
 4. Celkové odobraté množstvo za posledné ročné obdobie, resp. množstvo, ktoré plánujete odobrať pre nasledujúce ročné obdobie v kWh.
 5. Pri odbernom mieste s ročným odberom > 1000 MWh percentuálne mesačné podiely odberu z celkového odobratého množstva.

V prípade záujmu o cenovú ponuku nám prosím zašlite nasledujúce údaje s Vašim kontaktom na info@enerbiz.sk

Written by admin