• Plyn

  „Starostlivosť o zákazníkov je u nás na prvom mieste“

  viac info
 • Elektrina

  „Tvoríme úspory energetickou optimalizáciou a dodávkou za konkurenčné ceny“

  viac info
 • Biomasa

  „Spájame ekologickú ohľaduplnosť s ekonomickou efektivitou“

  viac info

Biomasa

kwick03-colorSpoločnosť EnerBiz je výhradne slovenský subjekt poskytujúci okrem iných služieb aj dodávku energetickej drevnej štiepky  pre podniky a organizácie na území SR a AT.

Sme spoľahlivý partner pri dodávke biomasy pre segment stredných a veľkých podnikov. Našou cieľovou skupinou sú podniky, ktoré využívajú biomasu na výrobu elektriny, tepla, teplej úžitkovej vody alebo na kombinovanú výrobu. Dodávky energetickej drevnej štiepky uskutočňujeme počas celého roka so zvýšeným akcentom na zimné mesiace pre potreby najmä teplárenských spoločností, ktoré práve v tomto období vyžadujú spoľahlivých partnerov a dodávateľov paliva pre ich výrobu.

EnerBiz sa vyznačuje svojou dochvíľnosťou dodávky a naplnením všetkých objednaných objemov najmä v inkriminovaných zimných mesiacoch. Druhým dôležitým parametrom, hneď po našej serióznosti a spoľahlivosti, pre ktorú sa pre nás rozhodujú odberatelia biomasy, je primeraná cena biomasy, za ktorú dodávky realizujeme. Pri spracovaní drevnej štiepky, ako aj pri jej distribúcii spolupracujeme iba s osvedčenými partnermi a snažíme sa využiť pracovné sily v danom regióne. V blízkosti miesta spracovania biomasy poskytuje EnerBiz možnosť práce pre ľudí, ktorí žijú priamo v regióne. Naša spoločnosť taktiež využíva miestnych subdodávateľov v oblasti dopravy, ktorí zamestnávajú ďalších miestnych pracovníkov. Aj takto chceme prispieť k tomu, aby využívanie biomasy bolo ešte viac ekologické, ekonomicky úsporné a pre odberateľa čo najtransparentnejšie.

Cenová a fakturačná politika

Cena biomasy môže byť u nás premietnutá v tonách alebo m3 hmoty. Je ovplyvnená faktormi kvality, akými sú vlhkosť, druh dreviny, kôrnatosť, rozmery frakcie podľa požiadavky odberateľa, jeho technologických možností a podobne. EnerBiz  navrhuje pre konkrétneho zákazníka vždy najefektívnejšie riešenia cenotvorby. V tomto duchu sa uberá aj celá ďalšia spolupráca s nami. S našimi odberateľmi si individuálne dohadujeme najmä platobné podmienky a fakturačné podmienky, ako sú lehota splatnosti vyúčtovacích faktúr a podobne. Cena za komoditu sa určí pre každého zákazníka individuálne podľa jeho odberového diagramu, ktorý nám poskytne pre nacenenie. Takýto odberový diagram obsahuje nasledovné:

 1. Adresa miesta dodania
 2. Celkové odobraté množstvo za posledné ročné obdobie, resp. množstvo, ktoré plánujete odobrať pre nasledujúce ročné obdobie v tonách.
 3. Percentuálny mesačné podiely odberov z celkového odobratého ročného množstva.
 4. Požadovaná vlhkosť paliva

V prípade záujmu o cenovú ponuku nám prosím zašlite nasledujúce údaje s Vaším kontaktom na info@enerbiz.sk

Written by admin